Aktualności Aktualności

Czasowe wyłączenie z udostępnienia drogi nr 220/99

Nadleśnictwo Krzeszowice informuje, że w związku z remontem droga nr 220/90 na odcinku 940 m (będąca łącznikiem pomiędzy drogami powiatowymi - oznaczona na mapie) zostaje czasowo wyłączona z udpstępnienia do ruchu. Czasowe wyłączenie obowiązuje do dnia 31.12.2021 roku.