Aktualności Aktualności

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Informujemy, że Zarządzeniem nr 10/2016 z dn. 29.07.2016r. Nadleśniczy Nadleśnictwa Krzeszowice wprowadził okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa. Powodem wprowadzenia zakazu jest znaczne uszkodzenie drzewostanów na skutek silnego wiatru.

Zakaz będzie obowiązywał do odwołania, tj. do momentu uprzątnięcia zniszczonych drzewostanów.

Zakazem objęto następujące oddziały leśne w Leśnictwie Czerna Nadleśnictwa Krzeszowice: oddział od 266, 267, 268, 269.

Wejście na teren lasu objętego szkodami od wiatru grozi śmiercią lub kalectwem.

Pełna treść Zarządzenia w załączniku.