Aktualności Aktualności

Teren Monitorowany

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Nadleśnictwo Krzeszowice z siedzibą w Zabierzowie przy ul. Leśnej 13, zwane dalej jako „Nadleśnictwo”, w celu poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu oraz obszarów leśnych, przeciwdziałaniu szkodnictwu leśnemu oraz czystości terenu Nadleśnictwa.

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.), dalej jako „ustawa”, Nadleśnictwo informuje, iż:

  • Administratorem systemu monitoringu jest Nadleśnictwo Krzeszowice z siedzibą przy ul. Leśnej 13 w Zabierzowie, 32-080 Zabierzów, tel. 12 285-11-80,
    e-mail: krzeszowice@krakow.lasy.gov.pl,

  • Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym,

  • Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora

  • Zapisy z monitoringu przechowywane będą do nadpisania,

  • Osoba zarejestrowania przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych,

  • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w Nadleśnictwie Krzeszowice dostępnych jest pod adresem:
http://www.krzeszowice.krakow.lasy.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-odo-1