Aktualności Aktualności

IX Małopolski Konkurs Fotograficzny „Leśne Inspiracje” 2017r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie zapraszają do wzięcia udziału w IX edycji konkursu fotograficznego o tematyce przyrodniczej. Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest „Las".

W tegorocznym regulaminie konkursu zaszło kilka istotnych zmian. Najważniejszą z nich jest ustanowienie dodatkowej kategorii oraz podniesienie puli nagród.

Dotychczas MKF „Leśne Inspiracje" organizowany był w czterech kategoriach wiekowych: szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i osób dorosłych. W tym roku dyrektor RDLP w Krakowie ustanowił dodatkową kategorię skierowaną do pracowników jednostek organizacyjnych RDLP w Krakowie z Nagrodą Specjalną Dyrektora RDLP w Krakowie za zdjęcia/zdjęcie obrazujące temat: „Gospodarka leśna - dzień powszedni lasu".

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście, w zamkniętych kopertach z dopiskiem – Małopolski konkurs Fotograficzny „Leśne Inspiracje" – do siedziby Nadleśnictwa Krzeszowice przy ul. Leśnej 13 w Zabierzowie.

Termin składania prac – do 30 listopada 2017r.

Szczegółowe warunki wzięcia udziału w konkursie dostępne są w regulaminie.

Zapraszamy do udziału w konkursie!