Wydawca treści Wydawca treści

Mapa zagospodarowania turystycznego BDL

Bank danych o lasach oferuję bezpłatny dostęp do informacji o przebiegu szlaków turystycznych, miejscach postoju pojazdów oraz innych elementach infrastruktury turystycznej.

Mapa zagospodarowania turystycznego jest dostępna przez stronę internetową: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz aplikację mobilną ( do pobrania z Google Play oraz App Store).

Serdecznie zachęcamy do skorzystania!