Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja w Nadleśnictwie Krzeszowice

Prezentacja obiektów edukacyjnych przyrodniczo-leśnych znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Krzeszowice.

Na terenie Nadleśnictwa wytyczono szereg obiektów edukacji przyrodniczo – leśnej. Odgrywają one ważną rolę w propagowaniu wiedzy o środowisku przyrodniczym i gospodarce leśnej, szczególnie wśród dzieci, młodzieży i seniorów. Na terenach ścieżek zainstalowane są tablice informacyjne tzw. punkty przystankowe. Umożliwiają one samodzielne zapoznawanie się z tymi treściami oraz są wykorzystywane w zajeciach grupowych z przewodnikiem, np. lesnikiem.

Obiekty urządzone przez Nadleśnictwo:

 • „Dolina Grzybowska" – ścieżka przyrodniczo-leśna (2,5 km). Od rezerwatu Skała Kmity w głąb kompleksu leśnego. Tematyka:omówienie zjawisk przyrodniczych i prac z zakresu zagospodarowania lasu. Na trasie znajduje się 5 przystanków. Jest to podstawowy obiekt z dostępem do "parkingu dolina grzybowska" (nazwa do nawigacji) obok nieczynnej restauracji "Kmita", zjazd od ul. Józefa Kruka w Zabierzowie. Przebieg ścieżki pokrywa się w dużej części z trasą projektu: "Zostań Pomocnikiem Leśnika".
 • "Zostań Pomocnikiem Leśnika" - scieżka zadaniowa oparta na realizacji zadań zawartych w zeszycie, zaznaczonych w terenie na słupkach z kolejnymi numerami. Projekt jest dedykowany dla grup szkolnych i dla rodzin z dziećmi z klas 1-3 szkoły podstawowej. Dodatkowym wyposażeniem jest zeszyt dla opiekuna (nauczyciel, rodzic) zawierający podpowiedzi i rozwinięcie treści z zeszytu dla dziecka. Więcej informacji o projekcie na stronie www.pomocniklesnika.pl
 • "Belwender" - ścieżka przyrodniczo-leśna – na terenie leśnictwa Alwernia (1,3 km). Przebieg ścieżki pokrywa się z trasą spacerową przebiegającą od Centrum Handlowego w miejscowości Alwernia do parkingu leśnego przy zalewie „Skowronek". Znajduje się tu 5 tablic informacyjnych. Tematyka: roślinność lasu, woda w lesie, zagospodarowanie lasu.
 • Punkt edukacyjny „Szkółka Leśna w Brodłach" – znajduje się na terenie leśnictwa Brodła. Znajduje się tu 6 tablic o tematyce: szkółkarstwo, nasiennictwo, pielęgnacja, struktura lasu, pożary lasu i rola wody w lesie oraz zadaszona wiata wykorzystywana w czasie zajęć grupowych i niepogody.
 • Przy siedzibie Nadleśnictwa Krzeszowice w Zabierzowie znajduje się sala konferencyjna wykorzystywana sporadycznie do zajęć edukacyjnych jedynie w czasie niepogody, ponieważ podstawową formą zajęć z leśnikami jest spacer leśny połaczony z warsztatami terenowymi i pogadanką na łonie natury. 

Na terenie nadleśnictwa znajduje się wiele ścieżek dydaktycznych wytyczonych jest przez Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych; obecnie: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego:

 • „Skała Kmity" – ścieżka geologiczna (7 km). Biegnie od nieczynnego kamieniołomu w Zabierzowie, przez Lasy Zabierzowskie, do restauracji „Kmita". Problematyka: rzeźba terenu, roślinność i zagospodarowanie lasu.  
 • „Dolina Racławki" – ścieżka turystyczno-dydaktyczna  (trzy pętle18km), biegnąca przez rezerwat. Ogółem zainstalowano na niej 17 tablic informacyjnych. Początek ścieżki od wsi Dubie. Problematyka: geologia i hydrogeologia. Obecnie w trakcie przebudowy i rewitalizacji.
 • „Kajasówka" – ścieżka geologiczna (10 km). Biegnie przez teren rezerwatu „Kajasówka" i inne grunty prywatne oraz przez lasy Nadleśnictwa. Na trasie ścieżki 13 punktów obserwacyjnych. Rozpoczęcie od strony Przeginii Duchownej lub Czułówka. Problematyka: geologia, rzeźba terenu i roślinność
 • „Dawnego Górnictwa Węglowego" – w okolicach Tenczynka i Rudna, ścieżka turystyczno-dydaktyczna. Ścieżka składa się z dwóch pętli, pomiędzy którymi znajduje się ścieżka łącznikowa (3,6km). Biegnie przez grunty Nadleśnictwa, znajduje się tu 13 przystanków. Jest to ścieżka geologiczna, przedstawiająca najciekawsze obiekty związane z historyczną eksploatacją węgla kamiennego oraz innych surowców skalnych, a także prezentująca kilka stanowisk geologicznych. Obecnie planowana przebudowa.
 • „Dolina Kobylańska" – ścieżka o charakterze krajobrazowym (2,8 km), na gruntach gminnych, początek trasy w Kobylanach. Znajduje się tu 7 tablic informacyjnych. Problematyka: rzeźba terenu, roślinność.
 • „Zimny Dół" - ścieżka (1 km), biegnie przez rezerwat położony na gruntach prywatnych. Problematyka: rzeźba terenu, roślinność.
 • „Łączany" – ścieżka ornitologiczna, wzdłuż Wisły od wsi Łączany.
 • „Puszcza Dulowska" - większa część ścieżki, przedstawiająca zbiorowiska Puszczy, znajduje się na terenie Nadleśnictwa Chrzanów.

 

Dodatkowo w Dolinie Mnikowskiej znajduje się ścieżka z tablicami przyrodniczymi udostępniona dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Ponadto Nadleśnictwo Krzeszowice wykorzystuje szeroko w edukacji bogactwo naturalnych, ineresujących obiektów przyrodniczych i kulturowych opisanych w dziale TURYSTYKA i na portalu czaswlas.pl