Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta Edukacyjna

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych okolic i zapoznania się z obiektami edukacyjnymi i przebiegami ścieżek dydaktycznych. Zorganizowane grupy, po uzgodnieniu terminu, mogą zwiedzać ścieżki z leśnikiem-przewodnikiem.

Wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie.

Zajęcia odbywają się w formie grupowych spacerów, warsztatów przyrodniczo-leśnych, obserwacji terenowych pod czujnym okiem przewodnika-leśnika.

Tematyka zajęć ma charakter sezonowy, koresponduje z przyrodniczym zakresem programów nauczania uczestników, orientacji zawodowej i wiedzy o środowisku. Przebieg zajęć opiera się na naturalnych walorach terenowych naszych lasów, wiedzy przyrodniczo-leśnej. Czynny udział w zajęciach jest bardzo dobrym sposobem na leczenie deficytu obcowania z naturą.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi poniżej materiałami i wypełnienie załączonego zgłoszenia opisującego grupę uczestników oraz proponowany termin. Po wypełnieniu i podpisaniu zgłoszenia przez osobę odpowiedzialną za organizację i bezpieczeństwo zajęć, kopię zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy krzeszowice@krakow.lasy.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres nadleśnictwa. O rezerwacji terminu spotkania decyduje kolejność wpływu zgłoszenia. Przyjęcie zgłoszenia należy potwierdzić telefonicznie  pod nr tel. 733 080 660. Szczegóły spotkania do ustalenia ze wskazanymi prowadzącymi zajęcia w danym leśnictwie.

Zapraszamy