Wydawca treści Wydawca treści

Zanocuj w lesie

Zanocuj w lesie

Zachęcamy zainteresowanych do skorzystania z biwakowania na terenie lasu:

-  w kompleksie leśnym „Wołowice” położonego pomiędzy miejscowościami Wołowice, Zagacie i Dąbrowa Szlachecka na terenie gminy Czernichów;

- w dwóch częściach kompleksu leśnego położonego na południe od miasta Krzeszowice i drogi krajowej DK 79 oraz na północ od linii autostrady A4

Obszary te zostały objęte Programem „Zanocuj w lesie”, oznaczonym na poniższych mapach.

Lokalizacja i granice obszaru objętego Programem „Zanocuj w lesie” widoczne są również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji Mbdl  (android, iOS). [Z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego].

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. Regulaminem korzystania z obszaru objętego Programem „Zanocuj w lesie” na terenie Nadleśnictwa Krzeszowice (link poniżej)

 2. Informacją, gdzie wyznaczone jest miejsce do rozpalenia ogniska: 
  Wyznaczonym miejscem do rozniecania ognia jest parking leśny „Skowronek” w Alwerni (Leśnictwo Alwernia, oddz. 111g). Drewno na rozpalenie ogniska w wyznaczonym miejscu przynieś ze sobą.

 3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.

 4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu http://www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce.

 5. Informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu.

 6. Czasowymi włączeniami/zmianami przebiegu szlaków. https://krzeszowice.krakow.lasy.gov.pl/biezaca-dostepnosc-obiektow-turystycznych

 7. Terminami polowań zbiorowych w okresie jesiennym i zimowym, które mogą być na tych obszarach organizowane przez:
  - Koło Łowieckie „Dąbrowa Kraków” (dotyczy oddz. 40 i 41 Leśnictwa Brodła), informację o polowaniach zbiorowych można uzyskać w Urzędzie Gminy Czernichów
  - Towarzystwo Myśliwskie im. Św. Huberta (dotyczy oddz. 148-150, 152-154, 166-169 Leśnictwa Tenczynek, oddz. 173-176, 181-183, 190-191 Leśnictwa Kopce), informację o polowaniach zbiorowych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach;
  - Koło Łowieckie „Jarząbek” (dotyczy oddz. 128-129 Leśnictwa Czerna , oddz. 141-142, 151, 155-158, 160, 169-172, 177-178, 185 Leśnictwa Tenczynek, oddz. 183-184, 191-192 Leśnictwa Kopce), informację o polowaniach zbiorowych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach;
  - Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Dulowej (dotyczy oddz. 100-127, 129-131 Leśnictwa Czerna), informację o polowaniach zbiorowych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach;
  Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 

 8. Musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę Nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (link poniżej) oraz przesłanie go na adres krzeszowice@krakow.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

 9. Kontakt do koordynatora programu w Nadleśnictwie: Dominik Kołodziej, email: dominik.kolodziej@krakow.lasy.gov.pl, tel. 12 285 11 80 w.14.

Nadleśnictwo Krzeszowice przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Ankieta dla użytkowników programu "Zanocuj w lesie"  : http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl