Wydawca treści Wydawca treści

Zanocuj w lesie – kompleks leśny „Wołowice”

Zanocuj w lesie – kompleks leśny „Wołowice”

Zachęcamy zainteresowanych do skorzystania z biwakowania na terenie lasu w kompleksie leśnym „Wołowice” położonego pomiędzy miejscowościami Wołowice, Zagacie i Dąbrowa Szlachecka na terenie gminy Czernichów, objętego Programem „Zanocuj w lesie”, oznaczonym na poniższych mapach.

Lokalizacja i granice obszaru objętego Programem „Zanocuj w lesie” widoczne są również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji Mbdl  (android, iOS). [Z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego].

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. Regulaminem korzystania z obszaru objętego Programem „Zanocuj w lesie” na terenie Nadleśnictwa Krzeszowice (link poniżej)

  2. Informacją, gdzie wyznaczone jest miejsce do rozpalenia ogniska: 

Wyznaczonym miejscem do rozniecania ognia jest parking leśny „Skowronek”                         w Alwerni (Leśnictwo Alwernia, oddz. 111g). Drewno na rozpalenie ogniska                             w wyznaczonym miejscu przynieś ze sobą.

  1. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.

  2. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu http://www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce.

  3. Informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu.

  4. Czasowymi włączeniami/zmianami przebiegu szlaków.

  5.  Terminami polowań zbiorowych w okresie jesiennym i zimowym, które koło łowieckie „Dąbrowa Kraków” ma obowiązek podawać do wiadomości gminy Czernichów. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 

  6. Musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę Nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (link poniżej) oraz przesłanie go na adres krzeszowice@krakow.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

  7. Kontakt do koordynatora programu w Nadleśnictwie: Mateusz Sztremer, email: mateusz.sztremer@krakow.lasy.gov.pl, tel. 12 285 11 80 w.14.

Nadleśnictwo Krzeszowice przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Ankieta dla użytkowników programu "Zanocuj w lesie"  : http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl