Wydawca treści Wydawca treści

Zanocuj w lesie

Zachęcamy zainteresowanych do skorzystania z biwakowania na terenie lasu:

-  w kompleksie leśnym „Wołowice” położonym pomiędzy miejscowościami Wołowice, Zagacie i Dąbrowa Szlachecka na terenie gminy Czernichów;

- w dwóch częściach kompleksu leśnego położonego na południe od miasta Krzeszowice i drogi krajowej DK 79 oraz na północ od linii autostrady A4

Obszary te zostały objęte Programem „Zanocuj w lesie”, oznaczonym na poniższych mapach.

Lokalizacja i granice obszaru objętego Programem „Zanocuj w lesie” widoczne są również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji Mbdl (android, iOS). [Z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego].

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. Regulaminem korzystania z obszaru objętego Programem „Zanocuj w lesie” na terenie Nadleśnictwa Krzeszowice (link poniżej)
 2. Informacją, gdzie wyznaczone jest miejsce do rozpalenia ogniska:

Wyznaczonym miejscem do rozniecania ognia jest parking leśny „Skowronek”w Alwerni (Leśnictwo Alwernia, oddz. 382 -g). Drewno na rozpalenie ogniskaw wyznaczonym miejscu przynieść ze sobą.

 1. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ Przed wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
 2. Zasadami bezpiecznego korzystania z https://czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-lesie-i-porady-3.
 3. Informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu.
 4. Czasowymi włączeniami/zmianami przebiegu szlaków.
 5.  Terminami polowań zbiorowych w okresie jesiennym i zimowym, które mogą być na tych obszarach organizowane przez:
 • Koło Łowieckie „Dąbrowa Kraków” (dotyczy oddz. 309 i 310 Leśnictwa Brodła), informację o polowaniach zbiorowych można uzyskać w Urzędzie Gminy Czernichów;
 • Towarzystwo Myśliwskie im. Św. Huberta (dotyczy oddz. 201-202, 204-206,
  217-221, 223-228, 242-243 Leśnictwa Kopce), informację o polowaniach zbiorowych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach;
 • Koło Łowieckie „Jarząbek” (dotyczy oddz. 128-129 Leśnictwa Czerna ,
  oddz.191-195, 203, 207-211, 222-224 i 230 Leśnictwa Tenczynek, oddz. 221, 229, 237, 235-236, 243-244 Leśnictwa Kopce), informację o polowaniach zbiorowych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach;
 • Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Dulowej (dotyczy oddz. 141-158 i 164-167 Leśnictwa Białka oraz oddz. 175-180, 182-184 Leśnictwa Tenczynek), informację o polowaniach zbiorowych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach; Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
 1. Jeśli planujesz nocleg powyżej 2 dni lub liczba obozujących będzie przekraczać 9 osób musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę Nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (link poniżej) oraz przesłanie go na adres krzeszowice@krakow.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.
 2. Kontakt do koordynatora programu w Nadleśnictwie: Paweł Byrtek, email: pawel.byrtek@krakow.lasy.gov.pl, tel. 12 285 11 80 w.12.

 

Nadleśnictwo Krzeszowice przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał

w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i survivalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”. Na terenie Nadleśnictwa Krzeszowice za wyjątkiem wyznaczonego miejsca wskazanego w pkt. 2 obowiązuje zakaz rozpalania ognia jak również używania kuchenek gazowych.