Wydawca treści Wydawca treści

Poradnik bezpiecznego turysty

Wybierając się do lasu pamiętaj o zagrożeniach, jakie możesz napotkać Ty lub Twój pupil. Niektóre z nich mogą być śmiertelne lub o innych, bardzo poważnych skutkach.

Są nimi m.in.:

-  ukąszenie przez kleszcza lub żmije;

- spadające konary lub całe drzewa, szczególnie podczas i tuż po silnych wiatrach;

- spadające konary i drzewa oraz ruch pojazdów technologicznych w miejscach prowadzenia prac ścinkowych, na drogach leśnych i składnicach drewna;

- polowania, w tym polowania zbiorowe;

- dzikie zwierzęta;

Przebywając w lesie warto uwzględnić ww. zagrożenia i w miarę potrzeb dostosować swoje zachowanie do aktualnych okoliczności.

 

Materiały do pobrania