Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Krzeszowice na podstawie zawartych ze Starostą Krakowskim oraz Starostą Chrzanowskim porozumień prowadzi niektóre sprawy z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, (w tym wydaje decyzje administracyjne pierwszej instancji), położonymi na terenie gmin: Alwernia, Czernichów, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów oraz części gminy Jerzmanowice-Przeginia.

W sprawach dotyczących wyrębu drzewa w swoim lesie należy kontaktować się z właściwym terytorialnie dla położenia działki leśniczym.

Powierzchnia lasów nadzorowanych w Nadleśnictwie Krzeszowice wynosi 2092 ha.

W biurze Nadleśnictwa Krzeszowice lasami niepaństwowymi zajmuje się p. Paweł Byrtek tel. 12 285 11 80 wew. 12.