Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Krzeszowice znajduje się 13 rezerwatów przyrody (stanowią one aż 7.9% ogólnej powierzchni Nadleśnictwa), w tym:

5 rezerwatów położonych jest na gruntach obcych: Panieńskie Skały, Bielańskie Skałki, Przegorzalskie Skałki, Kajasówka i Zimny Dół;

3 rezerwaty położone są w całości na gruntach Nadleśnictwa w Leśnictwie Zabierzów: Dolina Kluczwody i Skała Kmity, w Leśnictwie Dubie: Dolina Szklarki;

5 rezerwatów położonych jest zarówno na gruntach Nadleśnictwa, jak i gruntach obcych: Dolina Potoku Rudno (obręb Alwernia, Leśnictwo Alwernia), Wąwóz Bolechowicki (Leśnictwo Zabierzów), Dolina Racławki i Dolina Eliaszówki (Leśnictwo Dubie), Dolina Mnikowska (Leśnictwo Kopce).  

Rezerwat Dolina Potoku Rudno posiada otulinę o pow. 91,72 ha, obejmującą grunty prywatne i grunty Nadleśnictwa. Otulina jest strefą ochronną graniczącą z rezerwatem przyrody w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka Pozostałe rezerwaty nie posiadają wyznaczonych otulin.

Szczegółowe informacje o poszczególnych rezerwatach przyrody zawiera Program Ochrony Przyrody opublikowany na stronie BIP Nadleśnictwa Krzeszowice