Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Krzeszowice

Drewno pozyskane i sprzedawane w Nadleśnictwie Krzeszowice pochodzi z lasów o prawidłowo i racjonalnie prowadzonej gospodarce leśnej zgodnej z międzynarodowymi standardami:

  • FSC - Certyfikat Gospodarki Leśnej FSC SGS-FM/COC-010065, Zarządzanie lasami w południowo-środkowym regionie Polski w celu produkcji drewna iglastego i liściastego, wystawiony przez SGS Polska Sp. z o.o.
  • PEFC - Certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC PL 1003:2012v.2, Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Nr PEFC FM/01/21/BC wystawiony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Sprzedaż detaliczna drewna prowadzona jest w leśnictwach (dane teleadresowe znajdują się w zakładce 'Kontakt') zgodnie z poniższym wykazem:

Leśnictwo

Dzień tygodnia

Godziny

Alwernia

wtorek

7-9

Brodła

wtorek

8-10

Dubie

środa, czwartek

8-10

Czerna

środa

7:30-9:30

Tenczynek

wtorek

7-10

Kopce

środa

7-9

Zabierzów

wtorek, czwartek

8-10

W biurze nadleśnictwa, w sprawach związanych z organizacją spedycji drewna oraz fakturami za drewno i stanem zaliczek, informacji udziela p. Dominik Kołodziej (nr tel.  534 404 477),

W załączniku do pobrania Regulamin sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Krzeszowice oraz aktualny cennik sprzedaży detalicznej.

Planowana w 2021 r. ilość drewna przeznaczonego do sprzedaży detalicznej w Nadleśnictwie Krzeszowice:  10 800 m

Pozostało do sprzedaży: 4366 m3

miesiąc

ilość planowana do sprzedaży

styczeń

282

luty

567

marzec

1735

kwiecień

850

maj

2188

czerwiec

812

lipiec

728

sierpień

728

wrzesień

728

październik

728
listopad 727

grudzień

727

RAZEM

10800

Data aktualizacji: 16.07.2021 r.

 


Sprzedaż choinek i sadzonek

Nadleśnictwo Krzeszowice produkuje materiał sadzeniowy w szkółce otwartej w leśnictwie Brodła. Sadzonki produkowane są na potrzeby Lasów Państwowych oraz odbiorców prywatnych.

Sprzedaż sadzonek prowadzona jest bezpośrednio w gospodarstwie szkółkarskim od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1200. Wskazane jest wcześniejsze telefoniczne ustalenie z leśniczym. Szkółka leśna położona jest przy drodze nr 780 między Alwernią a Liszkami. Sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym sprzedawane są w partiach po 10 sztuk. Wysokości sadzonek od 10 do 80 cm, w zależności od wieku i gatunku.

Wykaz dostępnych gatunków w cenniku.

Informację nt. dostępnego asortymentu można uzyskać u leśniczego szkółkarza p. Krzysztofa Smagi nr tel. 606 809 108.