Wydawca treści Wydawca treści

Rys historyczny Nadleśnictwa Krzeszowice

Czynniki wpływające na obecny kształt Nadleśnictwa - właściciele lasów przed 1939r., dekret PKWN oraz zmiany administracyjne.

Tereny obecnego Nadleśnictwa Krzeszowice stanowiły kiedyś duże majątki prywatne m.in. Potockich, Radziwiłłów czy Szembeków (ponad 60%) bądź dobra kościelne zakonów: Księży Kanoników Laterańskich Bożego Ciała, Bernardynów w Alwerni czy Karmelitów w Czernej (ok 15%). Planowa gospodarka leśna na obszarze dzisiejszego Nadleśnictwa rozpoczęła się jeszcze przed II wojną światową.

Po II wojnie światowej na mocy dekretu PKWN z 1944r. z dóbr tych powstały dwa nadleśnictwa: Krzeszowice i  Alwernia, które funkcjonowały do 1973r. W 1973r. w wyniku reorganizacji w Lasach Państwowych nadleśnictwa te weszły w skład nadleśnictwa Chrzanów jako obręby leśne Alwernia i Krzeszowice. Następnie 1 stycznia 1976r. ponownie wydzielono z Nadleśnictwa Chrzanów obręby Krzeszowice i Alwernia tworząc z nich samodzielne nadleśnictwo Krzeszowice z siedzibą w Zabierzowie, które po korekcie granic ze względów administracyjnych, które miała miejsce w 1978r. funkcjonuje do dzisiaj.