Położenie

Nadleśnictwo Krzeszowice jest jednym z szesnastu nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Historia

Czynniki wpływające na obecny kształt Nadleśnictwa - właściciele lasów przed 1939r., dekret PKWN oraz zmiany administracyjne.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

Projekty w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko