Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty i Fundusze

Projekty w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Nadleśnictwo Krzeszowice w latach 2007-2014 uczestniczyło w programie "Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko finansowanego z funduszy unijnych. W ramach tych działań na terenie nadleśnictwa, w leśnictwach Alwernia, Brodła, Tenczynek i Czerna powstało 21 obiektów wodnych które retencjonują 23 tys m3 wody na terenach leśnych Nadleśnictwa Krzeszowice